Lægehuset Sortedam

Lægerne Tina Eriksson, Dorthe Manthorpe og Karen Fink Loft : +45 3537 0100 Lægehuset Sortedam 29,1. 2200 København N

Menu

VIGTIGE NYHEDER

fra Lægehuset Sortedam

CORONA VIRUS

Grundet den aktuelle situation med Covid-19, har vi været nødt til at foretage nogle ændringer i klinikken. Vi følger løbende sundhedsstyrelsens anbefalinger.

INGEN patienter kan møde op i klinikken uden forudgående aftale.

Det er endnu ikke muligt at blive henvist til test for Covid- 19 antistoffer.

Du kan holde dig opdateret vedrørende Corona på www. coronasmitte.dk

 

 

Vi oplever i øjeblikket et stigende antal patienter, der har glemt deres gule sygesikringskort.
Vi vil derfor gerne opfordre til at det medbringes ved aftaler mm i klinikken, da det er nødvendigt for at blive konsulteret.

Lægehuset Sortedam overholder EUs Datadirektiv. Se vores privatlivspolitik her

Behandling med cannabis: Klinikkens læger er enige om at følge praktiserende lægers videnskabelige selskab – DSAMS retningslinier på området.
Det indebærer, at vi som hovedregel ikke udskriver cannabis, men vi er naturligvis klar til at drøfte dette med den enkelte og finde en løsning.

Behandling med afhængighedsskabende lægemidler (morfika, visse hostestillende midler, nogle typer af beroligende midler og sovemedicin): Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed indskærper at brug af disse midler kræver fremmøde i klinikken ved receptudskrivelse og at vi udarbejder en plan for udtrapning.

Der gives som hovedregel ikke rejsevaccinationer i klinikken, da de ikke er dækket af sygesikringen. Vi henviser til vaccinationsklinikkerne.