Lægehuset Sortedam

Lægerne Tina Eriksson, Dorthe Manthorpe og Karen Fink Loft : +45 3537 0100 Lægehuset Sortedam 29,1. 2200 København N

Menu

VIGTIGE NYHEDER

fra Lægehuset Sortedam

Behandling med afhængighedsskabende lægemidler (morfika, visse hostestillende midler, nogle typer af beroligende midler og sovemedicin): Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed indskærper at brug af disse midler kræver fremmøde i klinikken ved receptudskrivelse og at vi udarbejder en plan for udtrapning.

Der gives som hovedregel ikke rejsevaccinationer i klinikken, da de ikke er dækket af sygesikringen. Vi henviser til vaccinationsklinikkerne.